"บ้านไม้ชายเล   เกาะพิทักษ์  จ.ชุมพร"
 
      
เกาะพิทักษ์โฮมสเตย์
 T.081-606 5595,081-625 8592
สัมผัสชีวิตชาวเกาะ สนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรม เช่น ไดหมึก ดำน้ำ
ตกปลา ชมและชิมผลไม้ในสวนตามฤดูกาลบนเกาะ หรือจะนอนฟังเสียงคลื่นให้ชื่นใจ ฯลฯ
 
 
 
 
     
 

 
ความโดดเด่นของเกาะพิทักษ์ คือ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเกาะพิทักษ์ สภาพบ้านเรือนเป็นไม้ใต้ถุนสูงภายใต้พื้นบ้านนั้นคือน้ำทะเล  
 
             
 
 
 
                                                    เที่ยวเกาะพิทักษ์
  
 
      
 
 
โฮมสเตย์   ตามที่สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้บัญญัติคำว่า โฮมสเตย์
เป็นที่พักสัมผัสวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่คงความเป็นเอกลักษณ์  และความภาค
ภูมิใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โฮมสเตย์ มิได้มุ่งให้เป็นการหารายได้หลัก  แต่เป็นส่วนเสริม
ให้เกิดรายได้เพิ่มให้ครอบครัวและชุมชน นอกเหนือจากรายได้ที่เกิดจากอาชีพหลักของตน  และสามารถนำเสนอสินค้าประจำท้องถิ่นให้กับผู้มาเยือนอีกด้วย
 
 
        
 
 
          
 
 
เจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน การบริการแบบนี้ นับเป็นการจัดการต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากต่างบ้านต่างเมือง
ที่จะมาพักค้างแรมกินอยู่ร่วมกันชั่วคราว   โดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้รู้จักมักคุ้นกันมาก่อน   เจ้าของบ้านจะต้อนรับและ
บริการด้วยความเต็มใจ เสมือนญาติมาพักค้างแรมด้วย
 

 
 
ที่พัก   จะจัดในลักษณะเรียบง่าย  นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตัวตามสบายเหมือนเป็นหนึ่งในครอบครัว เจ้าของบ้านต้องดูแลที่พักและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงความสะอาด   ส่วนนักท่องเที่ยวเองก็ควรจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
ด้วยเช่นกัน  เพื่อสภาพแวดล้อมและมลภาวะที่ดี
 
 
 
 
 
การสร้างมิตรภาพที่ดีและการเรียนรู้ต่อกัน  นี่เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับผลประโยชน์จากการมา
พักผ่อนมากที่สุด  คือได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียม   วิถีชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น  โดยการร่วมพบปะ พูด
คุยกัน แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นต่อกัน ขอคำแนะนำต่าง ๆ   ไม่ว่าจะเป็น  วิถีชาวบ้าน  วัฒนธรรมหรืออาหาร
ในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะต้องสอบถามถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถทำร่วมกันได้ เพื่อการเรียน
รู้ตามความพอใจของท่านเอง
 
อาหาร   เจ้าของบ้านจะเตรียมอาหาร ผู้มาเยือนสามารถร่วมกันปรุงอาหารได้หากต้องการ โดยอาจจะเริ่มตั้งแต่
การร่วมกันหาและจัดเตรียมวัตถุดิบ การปรุง จนเสร็จพร้อมทาน  เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเจ้าของบ้าน  และทำให้
ได้เรียนรู้ถึงอาหารท้องถิ่นอีกด้วย
 
สิ่งที่ผู้มาเยือนจะได้รับ     วิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ประเพณี และ วัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ  และสนุกกับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ  ซึ่งทั้งหมดเป็นอยู่ภายใต้ความสะอาดปลอด ภัย และการดูแลจากเจ้าของบ้านเป็นอย่างดี หวังเสมอว่าท่านจะกลับมาอยู่ร่วมดั่งญาติมิตรสหายเช่นวันนี้อีก
 
 

                                            
                                                         
         จากถนนอ่าวท้องครกเข้ามาประมาณ 1 กม. จะถึงท่าเรือข้ามไปยังเกาะพิทักษ์  นักท่องเที่ยวจะพบเกาะพิทักษ์
ตั้งอยู่ข้างหน้าห่างจากท่าเรือเพียง 1 กม.เท่านั้น  ในช่วงเวลาน้ำลงนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปถึงเกาะพิทักษ์ได้ โดย
ไม่จำเป็นต้องใช้เรือเลย ซึ่งใช้เวลาในการเดินไปเพียง 10-15 นาทีเท่านั้น นับเป็นเกาะที่ใกล้ฝั่งมากที่สุดของจ.ชุมพร
          นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยทางเรือได้ จากหลายจุด เช่น จากบริเวณฝั่งอ่าวท้องครก(ใกล้สุด)  มีจุดรับ
ฝากรถ(50 บ./คัน)  หรือจากบริเวณปากน้ำตะโก,ปากน้ำหลังสวน แล้วแต่ความสะดวกของท่าน
 
ติดต่อ : ลุงประวิทย์-ป้าพงษ์ บ้านไม้ชายเล 

081 606 5595                                      

081 625 8592

089 054 1499

089 586 3108
 
085 218 1881
 
085 218 1881
 

 
 
  ประมวลภาพกิจกรรมดีๆ
 

 
Welcome to kohpitak

lookghost ดูทีวีออนไลน์ 24 ชั่วโมง          บรรกาศเกาะพิทักษ์
 
 
            ท่าขึ้นเรือ-ไปเกาะ
                                     
 
          จุดชมวิว ด้านหลังเกาะ
 
 
           ช่วงน้ำลด เมย.- มิย.
 
 
             ช่วงน้ำทะเลปกติ
 
 
 "เกาะพิทักษ์..
 
             ยินดีต้อนรับค่ะ"